Lưu ý: Bảng tính có thể chênh lệch không đáng kể so với thực tế. Vui lòng liên hệ 0904.886.553 hoặc cửa hàng gần nhất để được tư vấn chính xác.